خوبه آدم بعد از 2 سال و 5 ماه بفهمه که این وسیله ای که تو خونه به اسم ماکروویو داره بی خود بهش ماکروفر نگفتن! بنده خدا حتماً از خودش خصوصیات فری-شکل نشون می داده که اسمش رو گذاشتن ماکروفر! خدا رحم کرد که در عین بلاهت نرفتم یه فر دیواری گنده بک بخرم بچپونم وسط این همه کابینت و جای نداشتم رو تنگ تر کنم. خلاصه که، ای کسانی که ماکروفر خریدید اگر گزینه ای به نام Convection اون وسطها به چشمتون می خوره، ازش راحت نگذرید. در اون گزینه بسی کیک و نان و غذاهای رنگارنگ آرمیده! پیش به سوی کیک اسفنجی!